Vrije kavels

Start verkoop 94 woningen en 13 vrije kavels De Draai Zuid (bouwveld Groenlingstraat) op 3 oktober 2019

Op donderdag 3 oktober 2019 tussen 17.00 - 20.00 uur zullen 94 woningen en 13 kavels in De Draai Zuid (bouwveld Groenlingstraat)  in verkoop worden gebracht. Dat gebeurt tijdens een verkoopmanifestatie in de foyer van het gemeentehuis.

Ten zuiden van de Van Veenweg, het Winterkoning erf en de Nachtegaalstraat is de gemeente gestart met de ontwikkeling van De Draai Zuid.
Dit gebied ligt ten zuiden van de watergang langs het Winterkoning erf - Nachtegaalstraat - Distelvlinder erf.

Het aanbod zal bestaan uit rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en vrije kavels.
De gemeente verkoopt de vrije kavels. De overige woningen worden verkocht door verschillende ontwikkelaars (Hoorne Vastgoed en M.J. De Nijs Projectontwikkeling , Thunnissen en NeroZero).  

Informatie over de vrije kavels

  1. Beeldkwaliteitplan De Draai (PDF, 38 MB)
  2. Beeldkwaliteitplan Genk, fase 1 Groenlingstraat (PDF, 52 MB)
  3. Beeldkwaliteitplan Duinrietstraat (PDF, 23 MB)

 

Vrij wonen in een groene woonwijk
Vrij wonen in een groene, dorpse woonwijk met alle voorzieningen binnen handbereik? In uw eigen droomhuis op een flink stuk eigen grond? Dan is dit uw kans.
Op een vrije kavel kunt u uw eigen woning bouwen. Hier zijn een aantal stedenbouwkundige eisen aan verbonden.

De kavels in De Draai variëren in grootte, ligging en kavelprijs.  Een buitenkans voor iedereen die vrij wil wonen in een Stad van Kansen.

Vrije Kavel
Op een vrije kavel mag een woning worden gerealiseerd die voldoet aan de regels uit het Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitplan en het Bouwbesluit. Het woningontwerp wordt eerst getoetst door het Supervisieteam De Draai, waarin ook een gemandateerd lid van de Welstandscommissie zitting heeft. Het Supervisieteam toetst het ontwerp aan het Beeldkwaliteitplan. Als het ontwerp is goedgekeurd door het Supervisieteam wordt  de verkoopovereenkomst getekend. Daarna mag de Omgevingsvergunning worden aangevraagd. In dat traject wordt het woningontwerp getoetst aan het Bouwbesluit en het Bestemmingsplan door de afdeling Omgevingsvergunningen van de gemeente. Op het moment dat het woningontwerp wordt goedgekeurd door deze afdeling wordt een Omgevingsvergunning verleend.

Vrije Kavel met een accent
Op een vrije kavel met accent gelden dezelfde regels als een vrije kavel, echter aan een vrije kavel met accent worden extra regels verbonden vanwege de specifieke ligging van de kavel.

Supervrije Kavel
Voor de supervrije kavels gelden geen regels ten aanzien van beeldkwaliteit en stedenbouwkundige eisen. Het woningontwerp wordt alleen getoetst aan het Bestemmingsplan en het Bouwbesluit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam De Draai via telefoonnummer: 14072 of dedraai@heerhugowaard.nl onder vermelding van 'informatie vrije kavels De Draai'.